Kontakt

Administratorem Serwisu Internetowego jest n4no.com prowadzący działalność gospodarczą pod firmą n4no.com, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5581820551, REGON: 360086238.

Kontakt

Adres e-mail: n4no.com@gmail.com

Reklamacje

Reklamację zalecamy składać drogą elektroniczną pod adres e-mail: n4no.com@gmail.com.

ODR resolution

Informujemy zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej nr 524/2013, że istnieje możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pomocy platformy internetowej ODR resolution.